Siekdami pagerinti Jūsų patirtį lankantis „Čia Market“ svetainėse, naudojame slapukus (angl. cookies). Slapukų politika.

Supratau

Prekių pirkimo - pardavimo UAB „ČIA MARKET“ internetinėje parduotuvėje „ČIA MARKET“ taisyklės:


1.            BENDROSIOS NUOSTATOS1.1.         Šios prekių pirkimo – pardavimo UAB „ČIA MARKET“ internetinėje parduotuvėje „ČIA MARKET“ (toliau - „ČIA MARKET“ e-parduotuvė), adresas internete https://parduotuve.ciamarket.lt/, taisyklės (toliau - Taisyklės), nustato „ČIA MARKET“ e-parduotuvės pirkėjų registracijos, prekių pasirinkimo, užsakymų pateikimo, prekių pristatymo, atsiskaitymo už prekes ir prekių grąžinimo tvarką.

 

1.2.         UAB „ČIA MARKET“ e-parduotuvės pirkėjų užsakymų surinkimą ir vykdymą organizuoja iš šių parduotuvių: Dariaus ir Girėno g. 11, Telšiai;


1.3.         Pirkėju Taisyklėse laikomas bet kuris asmuo, teikiantis užsakymą ir perkantis prekes „ČIA MARKET“ e-parduotuvėje. Naudotis „ČIA MARKET“ e-parduotuve ir joje pirkti turi teisę tik (I) veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka, ir (II) juridiniai asmenys, veikiantys per įgaliotus atstovus, pirkimus vykdydami Taisyklėse nustatyta tvarka.


1.4.         Pirkėjas, pateikdamas užsakymą „ČIA MARKET“ e-parduotuvėje patvirtina, jog jis turi teisę pirkti prekes, taip pat patvirtina, kad besąlygiškai sutinka su visomis Taisyklių nuostatomis.


1.5.         Pirkėjui suteikiama teisė pateikti prekių užsakymą „ČIA MARKET“ e-parduotuvėje tik patvirtinus, kad jis yra susipažinęs su Taisyklėmis ir sutinka su jomis.


1.6.         Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartimi ir yra abiem šalims privalomas teisinis dokumentas. Sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja prekių krepšelį ir pasirinkęs apmokėjimo būdą patvirtina „ČIA MARKET“ e-parduotuvėje prekių užsakymą.


1.7.         Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

 

1.8.         Informacija apie Pardavėją, prekes, tame tarpe prekių kainą, jų įsigijimo sąlygas ir visa kita informacija būtina ir teiktina Pirkėjui pagal teisės aktus nurodyta adresas internete https://parduotuve.ciamarket.lt/.


2.            REGISTRACIJA IR DUOMENŲ TVARKYMAS


2.1.         Pirkėjo asmens duomenys, įvykdžius prekių pirkimo – pardavimo operaciją, pagal pateiktą užsakymą, saugomi iki 24 mėn. Pirkėjo pateikti duomenys nebus naudojami kokiems kitiems tikslams, kaip tik pateikto užsakymo įvykdymas. Pirkėjas pateikdamas užsakymą išreiškia sutikimą, jog jo duomenys būtų tvarkomi teisės aktų nustatyta tvarka.


2.2.         Asmens duomenys Bendrovėje tvarkomi vadovaujantis Privatumo politika. Jei Pirkėjas naudojasi „ČIA MARKET“ e-parduotuvės paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su Bendrovės asmens duomenų tvarkymu ir patvirtina, kad visa pateikta informacija ir asmens duomenys yra teisingi ir atitinka tikrovę.

 

2.3.         Pirkėjo asmens duomenys bus naudojami identifikuojant Pirkėją, vykdant prekių pardavimą ir pristatymą, išrašant apskaitos dokumentus, grąžinant permokas ir (ar) pinigus už Pirkėjo grąžintas prekes, administruojant įsiskolinimus, vykdant kitus iš pirkimo – pardavimo sutarties kylančius įsipareigojimus bei užtikrinant Pirkėjui galimybę naudotis kitomis „ČIA MARKET“ e-parduotuvės paslaugomis.


2.4.         Pirkėjo asmens duomenys nebus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais.


3.            PREKIŲ KAINOS IR APMOKĖJIMO TVARKA

 

3.1.         Prekių kainos „ČIA MARKET“ e-parduotuvėje nurodytos Eurais su PVM.

3.2.         Prekės Pirkėjui parduodamos tomis kainomis, kurios yra nurodytos „ČIA MARKET“ e-parduotuvės kainoraštyje užsakymo pateikimo momentu.

3.3.         Pirkėjas už prekes atsiskaito prekių pristatymo – perdavimo metu MasterCard, Maestro, VISA, VISA Electron debetine ar kreditine arba iš anksto atlikęs pavedimą e-bankininkystės arba PaySera būdu.

3.4.         Pateikdamas užsakymą, Pirkėjas privalo nurodyti pageidaujamą atsiskaitymo būdą.


3.5.         Prekės grąžinimo atveju, grąžintos prekės suma Pirkėjui grąžinama ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą, naudojant tokį pat mokėjimo būdą, kokį naudojo Pirkėjas, nebent Pirkėjas aiškiai sutiko dėl kitokio būdo.


4.            PREKIŲ PRISTATYMAS IR PRIĖMIMAS

 

4.1.         Prekes pristato „ČIA MARKET“ e-parduotuvės kurjeris Pirkėjo nurodytu adresu.

4.2.         Prekių pristatymas vykdomas tik „ČIA MARKET“ e-parduotuvės nurodytose teritorijose (Telšiuose), nurodytu laiku, kurių sąrašas gali būti nuolat atnaujinamas ir keičiamas.

4.3.         Prekių užsakymą pristačius į gydymo įstaigą ar karantininio izoliavimo vietą ar/ir kitą vietą kur patekimas yra ribotas, Pirkėjas prekes turi atsiimti lauke, prie įėjimo.

4.4.         Minimali prekių užsakymo vertė 20,00 Eur.

4.5.         Prekių pristatymo mokestis Telšiuose 2,99 EUR, jei krepšelio suma iki 30 EUR. Pristatymas nemokamas, jei krepšelio suma viršija 30,00 EUR sumą.

4.6.         Taikomas prekių pristatymo mokestis 0,35 EUR/km, jei pirkėjo nurodytas pristatymo adresas daugiau nei 10 km spinduliu nuo „ČIA MARKET“ e-parduotuvės nurodytų teritorijų (Telšiai).

4.7.         Už prekių pakavimo paslaugą į pirkinių maišelius yra taikomas vienkartinis 0,25 EUR pakavimo mokestis. Šis mokestis nepriklauso nuo kiekio ir/ar prekių sumos.

4.8.         Prekių užsakymus pateiktus iki 10:00 val. pristatymas vykdomas tą pačią dieną, jeigu užsakymas atliekamas po 10:00 val. prekių pristatymas vykdomas sekančią dieną po atlikto užsakymo.

4.9.         Prekių pristatymo būdas – „ČIA MARKET“ e-parduotuvės kurjeris.

 

5.            PREKIŲ KOKYBĖ IR TINKAMUMO VARTOTI TERMINAI


5.1.         „ČIA MARKET“ e-parduotuvė užtikrina, kad Pirkėjui pristatomų prekių tinkamumo vartoti terminas turi būti pakankamas tam, kad Pirkėjas galėtų preke pasinaudoti per protingą terminą ir prekės tinkamumo vartoti termino pabaigos, atsižvelgiant į prekės savybes ir teisės aktų reikalavimus.

5.2.         Pirkėjas, apie prekės kokybės trūkumus, kurių nebuvo galima pastebėti prekių pristatymo – atsiėmimo metu, gali informuoti elektroniniu paštu: info@ciamarket.lt arba tel.: +370 444 22222.


5.3.         Pirkėjas grąžindamas nekokybišką prekę, turi užtikrinti, kad grąžinama prekė nebūtų sugadinta ar jai nebūtų padaryta kitokia žala, atsiradusi dėl Pirkėjo veiksmų.

 

6.            PREKIŲ KEITIMAS IR GRĄŽINIMAS

6.1.         Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 1 dalies nuostatomis Pirkėjas turi teisę atsisakyti nuotolinės sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu iki prekių pristatymo arba ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos. Pranešimą apie sutarties atsisakymą ir kitą Pardavėjui nurodytą informaciją Pirkėjas privalo pateikti Pardavėjui el. paštu info@ciamarket.lt. Grąžinant ar keičiant e-parduotuvėje įsigytas prekes, Pardavėjas turi teisę reikalauti užpildyti pateiktą prekių grąžinimo ar keitimo formą.

 

6.2.         Pateikęs raštišką pranešimą apie sutarties atsisakymą ir kitą Pardavėjo nurodytą informaciją, Pirkėjas privalo ne vėliau kaip per 15 (penkioliką) kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos išsiųsti registruotu paštu arba perduoti prekę Pardavėjui Pardavėjo nurodytu adresu (jeigu prekės jau buvo pristatytos). Tokiu atveju tiesiogines prekių grąžinimo išlaidas sumoka Klientas.

 

6.3.         Grąžinamos ar keičiamos kokybiškos prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.), vartojamųjų savybių ir negali būti naudotos. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta, būtinai pateikiant prekės įsigijimo dokumentą, garantinę kortelę (jei ji buvo išduota), naudojimo instrukcijas ir kitus prekės priklausinius. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga arba nėra originalioje pakuotėje, Pardavėjas turi teisę nepriimti prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų.


6.4.         Primename, kad remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalies nuostatomis nekeičiamos ir negrąžinamos šios kokybiškos prekės:

 

6.4.1.     Pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintos prekės, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba prekės, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms;

 

6.4.2.     Greitai gendančios prekės ar prekės, kurių galiojimo laikas yra trumpas;

 

6.4.3.     Supakuotos prekės, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;

 

6.4.4.     Supakuoti  vaizdo ar garso įrašai arba supakuota  programinė įranga, kuri buvo išpakuota po pristatymo;

 

6.4.5.     Laikraščiai, periodiniai leidiniai ar žurnalai.

 

6.5.         Jei Pirkėjas nėra patenkintas pristatytų greitai gendančių prekių kokybe, o tokiomis prekėmis laikomi maisto produktai ir gėrimai, kurių galiojimo terminas yra trumpas, įskaitant ir tuos produktus, kurie turi būti laikomi šaldytuve pagal gamintojo nustatytą temperatūrinį rėžimą, į Pardavėją privalo kreiptis ne vėliau kaip per 48 valandas nuo prekių pristatymo el. paštu info@ciamarket.lt arba telefonu: 8 444 22222. Pirkėjas, pateikdamas pretenziją dėl nekokybiškų maisto prekių ir gėrimų, kartu privalo pateikti kasos aparato kvitą ar kitą prekės pirkimą – pardavimą iš Pardavėjo patvirtinantį dokumentą (PVM sąskaita faktūrą, mokėjimo kortelės sąskaitos išrašą, mokėjimo skaitytuvo čekį ir kt.), bei esant galimybei yra prašomas pateikti ir gautos nekokybiškos prekės nuotrauką (tuo atveju, jeigu nuotraukoje įmanoma būtų atvaizduoti defektą).

 

6.6.         Nekokybiškos prekės keičiamos ar grąžinamos Pardavėjui iš anksto suderinus prekių atsiėmimo laiką ir adresą. Visos su tuo susijusios išlaidos tenka Pardavėjui. Dėl prekių grąžinimo prašome kreiptis el. paštu info@ciamarket.lt  arba telefonu: 8 444 22222. Pirkėjui pageidaujant grąžinti prekes jų pristatymo metu, prekės grąžinamos jas pristačiusiam Pardavėjo atstovui.

 

7.            APRIBOJIMAI DĖL ALKOHOLIO

 

7.1.         Jei tarp Pirkėjo užsakomų prekių yra alkoholinių gėrimų, visos prekės Pirkėjui gali būti pristatomos ne anksčiau kaip 10 val. ir ne vėliau kaip iki 20 val. pirmadieniais – šeštadieniais ir ne anksčiau kaip 10 val. ir ne vėliau kaip iki 15 val. sekmadieniais, Pirkėjo pasirinkto laiko lango ribose Pirkėjo pasirinktą dieną (išskyrus rugsėjo 1 d., kurią alkoholiniai gėrimai nėra pristatomi).

 

7.2.         Alkoholinius gėrimus, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatyme, Pirkėjas (fizinis asmuo) gali užsisakyti tik jei jam yra ne mažiau kaip 20 (dvidešimt) metų, jis yra blaivus ir tai patvirtina Pardavėjo parduotuvės sistemoje nustatytu būdu.

 

7.3.         Pardavėjas turi įsitikinti prekes priimančio asmens amžiumi pagal taikytinus teisės aktus ir turi teisę reikalauti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento. Neturintiems 20 metų amžiaus – prekių krepšelyje esantis alkoholis Pirkėjui nebus perduodamas.

 

8.            BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS


8.1.         Taisyklės sudarytos vadovaujantis ir laikantis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų.


8.2.         Santykiams tarp Pirkėjo ir „ČIA MARKET“ e-parduotuvės taikomos šių Taisyklių nuostatos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimai.


8.3.         Atsiradus žalai, kaltoji šalis privalo atlyginti kitai šaliai jos patirtus nuostolius, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.


8.4.         Visi ginčai ir nesutarimai kilę tarp šalių, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus ginčų išspręsti derybų būdu, ginčiai sprendžiami įstatymu nustatyta tvarka.

 

8.5.         Kiekvienas vartotojas turi galimybę spręsti su Pardavėju iškilusius ginčus ir elektroniniu būdu, nesikreipdamas į teismą. Pirmiausia vartotojas raštu turi kreiptis į Pardavėją bei per 14 dienų nuo pretenzijos gavimo, Pardavėjui neatsakius į vartotojo pretenziją arba nepatenkinus vartotojo pretenzijos, vartotojas gali kreiptis į ne teismo tvarka vartojimo ginčus nagrinėjantį subjektą, t. y. Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, interneto svetainė www.vvtat.lt), arba į jos teritorinius padalinius apskrityse ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/ods/).