Siekdami pagerinti Jūsų patirtį lankantis „Čia Market“ svetainėse, naudojame slapukus (angl. cookies). Slapukų politika.

Supratau

PRIVATUMO POLITIKA
 
Šiame dokumente nurodytų asmens duomenų valdytojas – UAB „Čia Market“, kodas 141354683, buveinės adresas Sedos g. 35a, Telšiai, Lietuva (toliau – „Bendrovė“).
 
Kokiais tikslais ir kam skirta privatumo politika ?
 
Ši Privatumo politika – tai sutrumpinta Bendrovės asmens duomenų tvarkymo politikos versija, todėl pageidaujantiems susipažinti su išsamiu asmens duomenų tvarkymo reglamentavimu, tai galima padaryti kreipiantis į Bendrovę.
Privatumo politika (toliau – „Privatumo politika“) yra skirta asmenims, kurie lankosi šioje Bendrovei priklausančioje interneto svetainėje parduotuve.ciamarket.lt ir naudojasi svetainės informacija ir joje teikiamomis paslaugomis ar turi kitokių santykių su Bendrove asmens duomenų tvarkymo srityje. Privatumo politikoje taip pat pateikiama informacija apie Bendrovės parduotuvėse besilankančių pirkėjų ir kitų asmenų asmens duomenų tvarkymą, vykdomą Bendrovei vykdant savo veiklą, parduodant prekes ir (ar) teikiant paslaugas.
Taip pat ši politika skirta asmenims, kurie pageidauja įsidarbinti ir dirbti Bendrovėje ir šiais tikslais pateikia informaciją ir duomenis apie save darbo sutarties sudarymo, vykdymo ir nutraukimo tikslais.
Naudodamasis paslaugomis, tęsdamas naršymą svetainėse, Lankytojas (svetainės naudotojas) patvirtina, kad susipažino su šia Privatumo politika, supranta jos nuostatas ir sutinka jų laikytis.
Todėl maloniai prašome Jūsų, įėjus į mūsų internetinę svetainę, visų pirma susipažinti su šia Privatumo politika ir laikytis jos, jei Jūs manote, kad šios Privatumo politikos nuostatos neatitinka Jūsų interesų ar Jums naršant Bendrovės internetinėje svetainėje, gali būti pažeistos Jūsų teisės vienokiu ar kitokiu būdu perdavus asmens duomenis, prašome nedelsiant informuoti Bendrovę ir asmens duomenys bus nedelsiant sunaikinti.
Duomenų subjektai šioje Privatumo politikoje toliau gali būti vadinami „Lankytojai“ arba „Jūs“.
Privatumo politika nustato ir apibrėžia asmens duomenų tvarkymo ir rinkimo tikslus bei tvarką, renkamų asmens duomenų apimtį, informuoja Lankytojus, kokias teises jie turi.
 
Kokiais pagrindais mes tvarkome Jūsų duomenis?
 
Bendrovė renka ir tvarko asmens duomenis vadovaujantis ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.
Bendrovė tvarko Lankytojų asmens duomenis šiais pagrindais:

 • sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais, t. y. kreipimusi į mus ir asmens duomenų pateikimu, arba kitais aktyviais veiksmais;
 • mūsų teisėtų interesų įgyvendinimui (pvz., administruodami Interneto svetainę ir užtikrindami tinkamą jos veikimą; vykdydami vaizdo stebėjimą Bendrovės parduotuvėse ir jų teritorijose ir užtikrindami turto bei asmenų saugumą ir pan.);
 • tam, kad vykdytume pareigas, kurias mums nustato teisės aktai.

Bendrovė siekia, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kuriais buvo renkami, kad jie būtų tvarkomi laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų.
 
Kokius Jūsų duomenis tvarkome ir kodėl?
 
Asmens duomenų tvarkymas interneto svetainėje.
Jums lankantis ir naršant mūsų interneto svetainėje, svetainių lankymo statistinių duomenų rinkimo ir paslaugos kokybės bei lankytojų patirties tobulinimo tikslais Bendrovė tvarko šiuos nuasmenintus duomenis: IP adresas, apsilankymo data, trukmė, lankyti puslapiai, naršymui internete naudojami įrenginiai ir programos ir pan., tame tarpe duomenis, kuriuos gavo Bendrovė kitais būdais.
Be to, mūsų svetainėje naudojami slapukai, plačiau apie tai - https://www.ciamarket.lt/slapuku-politika.
 
Asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslais.
 
Bendrovė Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu tvarko gavusi aiškų Jūsų sutikimą tokiam duomenų tvarkymui, pvz.,:

 • Jums užsisakius mūsų naujienlaiškius ar dalyvaujant įmonės rengiamose akcijose bei žaidimuose. (duomenų tvarkymo pagrindas – Jūsų sutikimas);
 • Tiesioginės rinkodaros tikslu galime tvarkyti Jūsų vardą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį.
 • Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu gali būti tvarkomi nurodytais būdais:
 • Elektroniniu paštu galite gauti naujienlaiškį su mūsų pasiūlymais, akcijomis ir naujienomis;
 • Elektroniniu paštu galite gauti kvietimus į renginius, pasiūlymus ir panašią informaciją;
 • Elektroniniu paštu galite gauti patvirtinimą apie sėkmingą registraciją žaidime ar loterijoje;
 • Visais Jūsų nurodytais kontaktais galime pasinaudoti siekiant pranešti apie laimėjimą, siekiant suderinti prizų atsiėmimo sąlygas ar kilus kitiems susijusiems klausimams.
   

Plačiau: Naujienlaiškio prenumeratos taisyklės.

Jūs galite bet kuriuo metu atsisakyti mūsų naujienlaiškių paspaudę tam skirtą nuorodą mūsų siunčiamų naujienlaiškių apačioje. Jūs galite pašalinti visus su žaidimais ir akcijomis susijusius duomenis susisiekę asmeniškai arba kitais, žaidimo taisyklėse nurodytais būdais.
 
Asmens duomenų tvarkymas ČIA PLIUS kortelei gauti.
 
Atsakingai rūpinsimės Jūsų privatumu, duomenis, kuriuos pateikėte anketoje ČIA PLIUS, todėl juos naudosime tik anketoje nurodytais tikslais. Be kita, ko šie duomenys reikalingi tam, kad galėtume išduoti Jums kortelę, ją aptarnauti ir pritaikyti geresnes sąlygas Jūsų, kaip lojalaus kliento, pirkiniams. Šio tvarkymo teisinis pagrindas yra būtinybė sudaryti ir vykdyti mūsų susitarimą dėl Kortelės išdavimo ir aptarnavimo. Anketoje nurodytus ir pirkinių istorijos duomenis, kaupiamus mūsų duomenų bazėse, taip pat naudosime siekdami įvertinti Jūsų poreikius ir pomėgius, kad galėtume pasiūlyti Jums nuolaidas toms prekėms, kurios gali būti labiau reikalingos.

Plačiau: https://www.ciamarket.lt/nuolaidu-kortele
 

 
Iš kokių šaltinių mes renkame Jūsų asmens duomenis?
 
Bendrovė tvarko:

Jūsų pačių pateiktus duomenis, kai Jūs bendraujate su Bendrove, naudojatės Bendrovės teikiamomis paslaugomis, turite teisinių santykių su Bendrove, pavyzdžiui, registruojatės paslaugoms ar dalyvauti programose ir žaidimuose, prenumeruojate naujienlaiškius, kreipiatės į mus prašydami suteikti informaciją ir kt., kurie generuojami, kai Jūs naudojatės mūsų paslaugomis, lankotės mūsų parduotuvėse, pavyzdžiui, kai naudojatės  mūsų tinklu (pvz., skambinate telefonu, siunčiate elektroninį laišką ar apsilankote mūsų interneto svetainėse), patenkate į mūsų parduotuvėse ar jų teritorijose įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų lauką ir panašiai.
 
Kiek laiko mes tvarkome ir saugome Jūsų duomenis?
 

 • Jūsų asmens duomenis tvarkysime ir saugosime ne ilgiau, negu tai būtina įgyvendinant tikslus, kuriais duomenys buvo surinkti, arba tokį laikotarpį, kokį nustato teisės aktai.
 • Asmens duomenų saugojimo terminus mes detalizuojame šioje Politikoje arba atitinkamos asmens duomenų kategorijos privatumo pranešimuose ar politikose.
 • Ilgesnis, nei nustatyta Politikoje, Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tik, kai:
 • esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;
 • Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;
 • Jeigu mes esame gavę skundų, susijusių su Lankytoju, ar jeigu mes esame pastebėję atitinkamo Lankytojo padarytus pažeidimus;
 • Rezervinių kopijų ir kitais su informacinių sistemų veikimu ir palaikymu susijusiais ar panašiais tikslais;
 • Esant kitiems specialiems teisės aktuose numatytiems pagrindams, sąlygoms ar atvejams.

 
Kokiais atvejais ir kokiems tretiesiems asmenims mes atskleidžiame Jūsų duomenis?
 
Bendrovė be Jūsų išankstinio sutikimo Jūsų asmens duomenų neperduoda jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus žemiau aprašytus atvejus.
Jūsų duomenis mes galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums vykdyti veiklą ir administruoti Paslaugų teikimą. Tokiais asmenimis gali būti reklamos, rinkodaros paslaugas teikiančios įmonės, programinę įrangą kuriančios, teikiančios, palaikančios ir vystančios įmonės, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančios įmonės, ryšio paslaugas teikiančios įmonės, naršymo internete ar veiklos internete analizę atliekančios ir paslaugas teikiančios įmonės, saugos paslaugas teikiančios saugos tarnybos ir pan. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti.
Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus. Be to, jie privalo užtikrinti jūsų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su mumis sudarytus rašytinius susitarimus.
Duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, siekiant užtikrinti mūsų teises, mūsų pirkėjų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.
 
 Kokiose teritorijose ir jurisdikcijose mes tvarkome jūsų asmens duomenis?
 
Mes Jūsų asmens duomenis tvarkome Europos Sąjungos teritorijoje. Mes šiuo metu neturime ketinimo perduoti ir neperduodame Jūsų asmens duomenų į trečiąsias valstybes.
 
 
 
Duomenų saugumas.
 
Bendrovė įgyvendina ir nuolat atnaujina atitinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
Bet kuriuos Jūsų pateiktus asmens duomenis, įskaitant Jūsų vardą, pavardę, el. pašto adresą ir bet kokią kitą el. laiške esančią informaciją gali tvarkyti Bendrovė arba sutartis pasirašęs el. pašto savininkas, duomenų centras, saugykla ir kiti IT infrastruktūros paslaugų teikėjai bendrovės IT sistemų saugumo palaikymo, verslo su klientais, tiekėjais ir kitais verslo partneriais užtikrinimo tikslais, užtikrinant, kad duomenys būtų tinkamai apsaugoti ir neprarandami pažeidus saugumą.
 
Kokias teises Jums suteikia duomenų apsaugos teisės aktai?
 
Asmens duomenų apsaugos teisės aktai suteikia Jums daug teisių, kuriomis Jūs galite laisvai naudotis, o mes turime užtikrinti Jums tokią galimybę. Informaciją apie konkrečias Jūsų teises ir jų įgyvendinimo būdus mes pateikiame šioje Privatumo politikoje toliau, prašome atidžiai ją perskaityti.
Teisė susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis
Jūs turite teisę gauti mūsų patvirtinimą, ar mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, o taip pat teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir informacija apie duomenų tvarkymo tikslus, tvarkomų duomenų kategorijas, duomenų gavėjų kategorijas, duomenų tvarkymo laikotarpį.
Didžiąją dalį šios informacijos mes pateikiame Jums šioje Privatumo politikoje ir tikime, kad ji yra Jums naudinga.
 
Teisė ištaisyti asmens duomenis.
 
Jeigu pasikeitė Jūsų mums pateikti duomenys arba Jūs manote, kad mūsų tvarkoma informacija apie Jus yra netiksli ar neteisinga ar pageidaujate, jog Jūsų asmens duomenys būtų nebetvarkomi, Jūs turite teisę reikalauti šią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti bei panaikinti.
 
Teisė atšaukti sutikimą.
 
Tais atvejais, kai Jūsų duomenis mes tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu, Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą ir Jūsų sutikimu grindžiamas duomenų tvarkymas bus nutrauktas.
 
Teisė pateikti skundą.
 
Jeigu Jūs manote, kad Jūsų duomenis mes tvarkome pažeisdami duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, mes visuomet pirmiausia prašome kreiptis tiesiogiai į mus. Mes tikime, kad geranoriškomis pastangomis mums pavyks išsklaidyti visas Jūsų abejones, patenkinti prašymus ir ištaisyti mūsų padarytas klaidas, jeigu tokių bus.
 
Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu, kai tvarkymas pagrįstas teisėtais interesais.
 
Jūs turite teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenys yra tvarkomi remiantis mūsų teisėtais interesais.
Norėdami pasinaudoti šiame skirsnyje nurodyta teise, prašom pateikti raštišką prašymą mūsų Duomenų apsaugos pareigūnui.
 
Teisė ištrinti duomenis (teisė būti pamirštam).
 
Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.), Jūs turite teisę prašyti, kad mes ištrintume Jūsų asmens duomenis. Norėdami pasinaudoti šia teise, prašome kreiptis Bendrovės nurodytais kontaktais.
 
Teisė apriboti duomenų tvarkymą.
 
Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, Jūs užginčijate duomenų tikslumą, Jūs pateikėte prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo mūsų teisėto intereso pagrindu ir kt.), Jūs taip pat turite teisę apriboti Jūsų duomenų tvarkymą.
Norėdami pasinaudoti šiame skirsnyje nurodyta teise, prašome kreiptis Bendrovės nurodytais kontaktais.
 
Teisė į duomenų perkeliamumą.
 
Duomenis, kuriuos mes tvarkome pagal Jūsų sutikimą ir kurių tvarkymas atliekamas taikant automatizuotas priemones, Jūs turite teisę perkelti kitam duomenų valdytojui. Jūsų pageidaujamus perkelti duomenis mes Jums pateiksime įprastai mūsų sistemose naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, o Jums pageidaujant ir esant techninėms galimybėms, persiųsime duomenis tiesiogiai Jūsų nurodytam kitam duomenų valdytojui.
Norėdami pasinaudoti teise į duomenų perkeliamumą, prašome kreiptis Bendrovės nurodytais kontaktais.
 
Prašymų nagrinėjimo tvarka.
 
Siekdami apsaugoti Jūsų ir kitų asmenų duomenis nuo neteisėto atskleidimo, mes, gavę Jūsų prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas Jūsų teises, privalėsime patikrinti Jūsų tapatybę. Šiuo tikslu mes galime prašyti Jus nurodyti Jūsų vardą, pavardę, el. pašto adresą ar tel. numerį ir lyginsime, ar Jūsų nurodyti duomenys sutampa su atitinkamais duomenimis. Vykdydami šį patikrinimą, mes taip pat galime išsiųsti kontrolinį pranešimą nurodytu kontaktu (SMS arba el. paštu), prašydami atlikti autorizacijos veiksmą. Jeigu patikrinimo procedūra bus nesėkminga (pvz.: Jūsų nurodytieji duomenys nesutaps su mūsų turimais duomenimis arba Jūs neautorizuosite savęs pagal gautą SMS ar el. pašto pranešimą), mes būsime priversti konstatuoti, kad Jūs nesate prašomų paslaugų Lankytojas ir privalėsime atmesti Jūsų pateiktą prašymą.
Gavę Jūsų prašymą dėl bet kurios Jūsų teisės įgyvendinimo ir sėkmingai atlikę aukščiau nurodytą patikrinimo procedūrą, mes įsipareigojame nepagrįstai nedelsdami, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo ir patikrinimo procedūros užbaigimo, pateikti Jums informaciją apie veiksmus, kurių ėmėmės pagal Jūsų pateiktą prašymą. Atsižvelgdami į prašymų sudėtingumą ir skaičių, mes turime teisę vieno mėnesio laikotarpį pratęsti dar dviem mėnesiams, apie tai Jus informuodami iki pirmojo mėnesio pabaigos ir nurodydami tokio pratęsimo priežastis.
Jeigu Jūsų prašymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis, atsakymą mes Jums taip pat pateiksime elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai tai bus neįmanoma (pvz.: dėl itin didelės informacijos apimties) arba tuomet, jei Jūs prašysite Jums atsakyti kitu būdu.
Mes atsisakysime tenkinti Jūsų prašymą motyvuotu atsakymu, kai bus nustatytos teisės aktuose nurodytos aplinkybės, apie tai raštu informuodami Jus.
 
Kokiais būdais ir kokiais kontaktais galite su mumis susisiekti?
 
Visais duomenų tvarkymo klausimais su mumis susisiekti galite šiais būdais:
       Elektroniniu paštu: info@ciamarket.lt
       Skambindami 8 444 22222
       Pašto korespondencijos adresas: Sedos g. 35a, Telšiai
       Mūsų, kaip duomenų valdytojo, rekvizitai:
       UAB  „ČIA MARKET“
       Juridinio asmens kodas 141354683
       Buveinės adresas: Sedos g. 35a, Telšiai, Lietuvos Respublika.
 
Ši Privatumo politika gali būti Bendrovės bet kada atnaujinama. Bendrovė informuos Lankytojus apie atnaujinimus, tinklalapyje pateikdama naują privatumo politikos variantą.